آمار بازدید

١١٢ : بازدید روز
١١٠ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٩ : بازدید تاکنون
٩٠٦٩ : بازدید کننده تاکنون
برگزیده ها

ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل كالاي خود اتكايي

...

عدم صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به تخلفات صنفي شركتهاي حمل و نقل جاد ه اي 

...

يكسان سازي عملكرد نرم افزارهاي صدور بارنامه در خصوص تغييرات جديد ايجاد شده 

...

شيوه نامه ثبت اطلاعات بارنامه خرده بار - توزيعي و پخش در سامانه برخط 

...

ثبت كد پستي مبدا / مقصد كارخانجات پتروشيمي در سامانه جامع انبارها 

...

جشنواره هم پیمانی رانندگان حمل و نقل عمومی 

...

ضوابط تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه الکترونیکی جاده ای 

...

جهت يكسان سازي عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه در كل كشور، تغييراتي در سرويس بارنامه برخط اعمال گرديده است. 

...

درخواست اعلام اقدامات انجام شده براي حذف فيزيكي بارنامه 

...

انتصاب آقاي اصغر اماني به  عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل استان 

...


بیشتر...