آمار بازدید

٢٨ : بازدید روز
١٩ : بازدید کننده روز
   
٦٧ : بازدید روز قبل
٣٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٨٨٤٥ : بازدید تاکنون
٦٥٠١١ : بازدید کننده تاکنون
برگزیده ها

بررسی مشکلات اجرایی الزام درج کد پستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها

...

فرآیند ثبت مزارع و باغات در سامانه جامع انبارها و اخذ بارنامه برای آن ها

...

الزام درج کد پستی صاحبان کالا در صدور بارنامه و برخورد قانونی با صاحبان کالایی که کد پستی ثبت شده در سامانه را اعلام نمی نمایند

...

دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند 

...

نحوه درج کد پستی و شناسه ملی کالاهایی که ارسال آن به چندین محل تخلیه بار صورت می پذیرد.

...

درخواست نشست مشترک با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

...

تاکید مجدد بر رعایت بخش نامه ها و قوانین مقررات حمل محمولات ترافیکی 

...

آماده بودن زیر ساخت های مربوطه جهت صدور بارنامه برای ناوگان وانت بار

...

شماره حساب جدید نزد بانک مرکزی و غیر فعال شدن حساب های قبلی اداره کل

...

کلیه شرکت های حمل و نقل حداکثر یک ماه بعد از مصرف بارنامه باید نسبت به پرداخت عوارض 4 % اقدام نمایند.

...


بیشتر...