آمار بازدید

٩ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
١ : بازدید روز قبل
١ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٢٢٣ : بازدید تاکنون
٢١٢٥ : بازدید کننده تاکنون
برگزیده ها

ثبت كد پستي مبدا / مقصد كارخانجات پتروشيمي در سامانه جامع انبارها 

...

جشنواره هم پیمانی رانندگان حمل و نقل عمومی 

...

ضوابط تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه الکترونیکی جاده ای 

...

جهت يكسان سازي عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه در كل كشور، تغييراتي در سرويس بارنامه برخط اعمال گرديده است. 

...

درخواست اعلام اقدامات انجام شده براي حذف فيزيكي بارنامه 

...

انتصاب آقاي اصغر اماني به  عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل استان 

...

مبناي محاسبه ماليات شركت هاي حمل و نقل جاده اي كالا 

...

ایجاد بازار کاذب و کلاهبرداری از مالکان ناوگان فرسوده در خصوص طرح نوسازی ناوگان

...

از مورخ بیست تیر ماه 1399 - فقط شرکت های حمل و نقل سراسری 

...

تعیین نرخ شاخص 1822 ریال برای هر تن-کیلومتر در جلسه کمیته راهبری حمل و نقل کالا 

...


بیشتر...