آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٢٠ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٥٤٠٥ : بازدید تاکنون
٢٩٠٥٩ : بازدید کننده تاکنون
برگزیده ها

مبناي محاسبه ماليات شركت هاي حمل و نقل بار جاده اي بر اساس ميزان درآمد آن ها از محل كميسيون هاي اخذ شده صورت مي گيرد.

...

الزام به درج صحيح تاريخ صدور بارنامه در سامانه برخط به نحوي كه تاريخ صدور كوچكتر از تاريخ جاري نباشد 

...

لزوم درج آدرس صحيح فرستنده و گيرنده كالا در بارنامه و تخليه بار در محل هاي قيد شده در بارنامه 

...

جلوگيري از صدور بارنامه شركت هاي حمل و نقل مستقر در مراكز توليدي و كشاورزي

...

نظارت بر رعايت حداكثر نرخ كارمزد مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالا مصوب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور

...

از تازيخ اول شهريور ماه 1396 افزايش عوارض جابجايي كالا مندرج در بارنامه از 3 به 4 درصد

...

درج جملات زير در بارنامه با توجه به اهميت و نقش نماز 

...

الزامي شدن صدور حواله (معرفي نامه الكترونيكي) كالاهاي گروه طيور از 11 تيرماه

...

مصوبات جلسه هماهنگي تعطيلات عيد سعيد فطر و آغاز سفرهاي تابستاني 

...

نامه كانون كشوري در خصوص طرح معافيت ماليات بر ارزش افزوده حمل و نقل كالا 

...


بیشتر...