آمار بازدید

١١٥ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٢ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنون
 •                  

                     
  براي استعلام بيمه تكميلي رانندگان بر روي لينك زير كليك نماييد

                             ( نام كاربري : كد ملي       رمز عبور : سال تولد

                                                          لينك استعلام                                             سقف تعهدات ساليانه بيمه گر  جمع آوري اطلاعات رانندگان حادثه ديده در حين سفر  (15 آذر 99)


  تصميمات در خصوص بيمه تكميلي رانندگان و خانواده تحت تكفل آن ها ( 25 آبان 99) 


  مراكز پذيرش كننده مدارك بيمه درماني  و داير نمودن ميز خدمت در پايانه ها  (25 آبان 99) 


  بروشور نحوه استفاده از سايت بيمه دانا ( 5 آبان 99)