آمار بازدید

٧ : بازدید روز
٧ : بازدید کننده روز
   
٤٧ : بازدید روز قبل
٢٩ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٦٩١٥ : بازدید تاکنون
٦٣٨٥٦ : بازدید کننده تاکنون

 • اعلام اطلاعات برگشتي در سامانه بارنامه برخط و چاپ متن هشدار در توضيحات بارنامه


  عدم ويرايش بعد از ثبت بارنامه


  دانلود كد پستي شهرستان ها

  دانلود آخرين نسخه از بروز رساني برنامه سبا :
  بروز رساني 94.1 مخصوص ارزش افزوده
  بروز رساني 94.1 مخصوص كالا


  دانلود بروز رساني شهرها  **************************************************************

  بروز رساني 93.3 مخصوص ارزش افزوده


  بروز رساني 93.3 مخصوص كالا


  ******************************************************


  بروز رساني مخصوص ارزش افزوده92


  بروز رساني 92 مخصوص كالا 


  *************************************

  مجوز استفاده از برنامه برخط                مجوز استفاده از برنامه ارزش افزوده


                  update7                       update 12          
  دانلود نمونه فرم آماده بارنامه هاي مصرفي يك شركت