آمار بازدید

١٦ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
١٠ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
١٢٠٤٦ : بازدید تاکنون
٧٣١٤ : بازدید کننده تاکنون


 • ضوابط نحوه تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل كالاي ((خود اتكايي))


   آخرين فرصت ارسال پرونده سنوات گذشته ، 25 خرداد 1397


  جديدترين ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل كالا 1396


  ضوابط تأسيس و بهره برداري شركت هاي حمل  و نقل فوق سنگين و ترافيكي


  آیین نامه اجرایی قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در خصوص چگونگی واردات کامیون


  تمدید اجرایی شدن ضوابط اختصاصی شرکت های حمل و نقل فوق سنگین و ترافیکی تا اول مهر ماه 97


  نمونه كارت وابستگي


  نمونه قرارداد وابستگي  معرفي متقاضيان تست اعتياد  راهنماي ثبت تغييرات شركت


  تعويق اجراي  بند 3 ماده 19 ضوابط تأسيس شركت (فروردين 1397)


  صدور بارنامه براي ناوگان ملكي از ابتداي سال 97 در مبدا مركزيت شركت صرفاً توسط شركت مربوطه


  آزمون تأسيس شركت حمل و نقل بين المللي كالا

  ;
  ضوابط تأسيس و بهره برداري شركت هاي حمل و نقل كالا سال
  90

  اصلاحيه  شماره 81010/71  مورخ 1394/07/15  


  اصلاحيه شماره 64528/71   مورخ  1395/06/29  تعرفه خدمات كارت هوشمند رانندگان و ناوگان


  عدم تصدي مدير عامل شركت متخلف به سمت مديريت در ساير شركت هاي حمل و نقل