آمار بازدید

٩ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
١ : بازدید روز قبل
١ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٢٢٣ : بازدید تاکنون
٢١٢٥ : بازدید کننده تاکنون
  • جلسه هم انديشي كانون حمل و نقل كالا با حضور رياست كانون كشوري جناب آقاي احمدي زاده و رياست و اعضاي هيئت مديره كانون كالاي استان  و مديريت و معاونت اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان گيلان و اعضاي انجمن هاي صنفي استان در مجتمع همياران برگزار گرديد.