آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٩ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٠٠٣ : بازدید تاکنون
٤٩٢٦ : بازدید کننده تاکنون

نامه  معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري آقاي عليرضا حسين پور ( مدير كل حقوقي و نظارت

 قضائي ) به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور  در خصوص خروج صلاحيت شعب سازمان

تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلفات صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا 

دانلود نامه