آمار بازدید

١١١ : بازدید روز
١٠٩ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٨ : بازدید تاکنون
٩٠٦٨ : بازدید کننده تاکنون

نامه  معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري آقاي عليرضا حسين پور ( مدير كل حقوقي و نظارت

 قضائي ) به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور  در خصوص خروج صلاحيت شعب سازمان

تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلفات صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا 

دانلود نامه