آمار بازدید

٩ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
١ : بازدید روز قبل
١ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٢٢٣ : بازدید تاکنون
٢١٢٥ : بازدید کننده تاکنون


نامه آقای منصور فخاران مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

کشور  در خصوص اطلاع رسانی به مالکان ناوگان فرسوده در خصوص ایجاد بازار کاذب و کلاهبرداری از

مالکان ناوگان فرسوده در خصوص فرصت ایجاد شده در خصوص طرح نوسازی ناوگان

دریافت نامه