آمار بازدید

١١٣ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٠ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنون


در فاز اول اجرای طرح حذف فیزیکی بارنامه و استفاده از بارنامه های الکترونیکی مقرر

 گردید از تاریخ بیستم تیر ماه 99 در خصوص بارنامه های صادره شرکت های حمل و نقل

سراسری اجرایی شود.

نامه معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به سردار حسینی

رئیس پلیس راه راهور ناجا در خصوص موضوع حذف فیزیکی بارنامه و همچنین صورتجلسه

مربوط به نحوه حذف بارنامه فیزیکی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در مورخ

هشتم تیر ماه 1399 در لینک های زیر قابل دریافت و مشاهده  می باشد.

دریافت نامه

دریافت صورتجلسه 

تهیه توکن توسط شرکت های حمل و نقل سراسری 

تسريع در تهيه توكن ( 22 مرداد ماه 99 )