آمار بازدید

١١٥ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٢ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنون
قابل توجه كليه شركت هاي حمل و نقل كالاي استان گيلان

با توجه به تعیین نرخ شاخص " 1822 ریال "برای هر تن - کیلومتر در جلسه کمیته راهبری حمل و نقل

کالا  و همچنین بارگذاری آن توسط  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گيلان در سيستم

مديريت كنترل بارنامه، لذا مسئوليت هرگونه عدم رعايت نرخ در هنگام صدور بارنامه بعهده شركت هاي

 حمل و نقل مربوطه مي باشد.

دانلود نامه