آمار بازدید

٥ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
٢٧ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
١٠٤٧٦ : بازدید تاکنون
٥٩٧٢ : بازدید کننده تاکنون







درخواست آقاي محمد باقري خطيباني سرپرست دبيري كميسيون برنامه ريزي ‏ هماهنگي و

نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گيلان از مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

استان گيلان  
در خصوص اعلام برنامه زمان بندي حذف كامل فيزيك بارنامه و همچنين برنامه

مشخص در خصوص  صدور بارنامه الكترونيكي وانت بارها

دريافت نامه