آمار بازدید

٧ : بازدید روز
٧ : بازدید کننده روز
   
٤٧ : بازدید روز قبل
٢٩ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٦٩١٥ : بازدید تاکنون
٦٣٨٥٦ : بازدید کننده تاکنون

قایل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل کالای استان گیلان:


آخرین اخطار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در خصوص  شرکت های

متخلفی که  از کد پستی و شناسه ملی غیر واقعی استفاده نمایند
 

دانلود نامه