آمار بازدید

١٧ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
٤ : بازدید روز قبل
٤ : بازدید کننده روز قبل
   
٢٦٧٠ : بازدید تاکنون
١٣٥٤ : بازدید کننده تاکنون


قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل کالای استان:

نامه مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد ه ای استان گیلان در خصوص اعزام حداکثری ناوگان ملکی

و تحت پوشش به بندر امام خمینی که نسبت به حمل کالاهای مربوطه اقدام نموده که در این راستا بر اساس

هماهنگی های بعمل آمده طرح های حمایتی جهت ارائه خدمات لاستیک و ... پس از اخذ مدارک حمل ارائه

خواهد گردید.

دریافت نامه